TRAINING

Ik ben een allrounder die trainingstrajecten voor organisaties en teams ontwikkelt. Terugkerende onderwerpen:  samenwerken, diversiteit, omgaan met agressie en lastig gedrag . Ik geloof in de kracht van aandacht: voor jezelf, de ander en alles wat daarvoor in het hier en nu nodig is. Vertrekpunt van mijn trainingen zijn ‘De logische niveaus van Bateson’.  Hij onderscheidt zes niveaus waarop we leren, communiceren en veranderen. Ik heb daarbij een lichtvoetige stijl van ‘interacteren’, die men als veilig en vertrouwd ervaart. Ik maak gebruik van theaterinterventies om in trainingen het ijs te breken én direct tot de kern te komen. Tegelijkertijd zorgen deze voor relativering en zelfreflectie.


 

YL Trainingen

‘Betrokken en effectief communiceren’
‘Omgaan met lastig gedrag en agressie’
‘Stressmanagement’
‘All inclusive?’ – workshop over samenwerken, omgangsvormen en integriteit ‘integriteit is een werkwoord’  – interactieve workshop ‘vlees in de kuip’  – cultuurprogramma ‘de markt op’  – teamtraining ‘teamtraject’  – teambuilding&feedback ‘stemworkshop stembevrijding’ ‘Telefoontraining-Uitstekende Dienstverlening’ ‘Conflicthantering 1‘  – hoe hou ik de regie ‘Conflicthantering 2’  – waar ligt mijn grens en hoe bewaak ik deze ‘1 op 1 training/coaching’  – eigen kracht


 

De leervraag van jou als deelnemer staat centraal, je schetst kort de situatie en we gaan samen in gesprek. Ik heb een scala aan ervaringsgerichte oefeningen achter de hand als ondersteuning.  Individueel en/of groepsgewijs onderzoeken we hoe jij zoveel mogelijk leert.  Ik creëer een veilige setting zodat jij kunt oefenen. Ik ben toegankelijk, hou het luchtig en geef gedegen interactieve feedback. Check mijn cv  (zie contact) voor meer informatie. Ik ben aangesloten bij NVvT – de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs.

 

Yvonne,

Bedankt voor vandaag.

In mijn geval speciaal voor het doorpakken vanmiddag, terwijl ik zei dat ik alles even wilde laten bezinken en dat je toch meteen actie hebt ondernomen.

Zonder je actie, had ik zelf niet door gepakt en was ik blijven zitten, met alle consequenties van dien ( het is wel mijn eigen verantwoordelijkheid, maar sommige zaken kun je niet altijd uitleggen/verwoorden, dan zeg je niets en ga je op de oude voet door).

Dit getuigt van grote betrokkenheid van de opdracht die je hebt meegekregen.

Petje af.

TvdS