TRAINER

StatigportretIk ben een allrounder die trainingstrajecten voor organisaties en teams ontwikkelt. Steeds terugkerende onderwerpen:  samenwerken, diversiteit, omgaan met agressie/lastig gedrag en effectief communiceren. Ik geloof in de kracht van aandacht: voor jezelf, de ander en alles wat daarvoor in het hier en nu nodig is. De zes logische niveaus van Bateson zijn als model een vertrekpunt van mijn trainingen. De niveaus gaan van concreet (omgeving) naar abstract (spiritualiteit) en van denken naar doen. Ik heb daarbij een lichtvoetige stijl van ‘interacteren’, die men als veilig en vertrouwd ervaart.

Ik maak gebruik van theaterinterventies om in trainingen het ijs te breken én direct tot de kern te komen. Tegelijkertijd zorgen deze voor relativering en zelfreflectie.


YL Trainingsprogramma’s:

‘Betrokken en effectief communiceren’
‘Omgaan met lastig gedrag en agressie’
‘Stressmanagement’
‘All inclusive?’ workshop over samenwerken, omgangsvormen en integriteit
‘integriteit is een werkwoord’ 
interactieve workshop
‘vlees in de kuip’ cultuurprogramma
‘de markt op’ teamtraining
‘teamtraject’ teambuilding&feedback
‘stemworkshop stembevrijding’
‘Telefoontraining-Uitstekende Dienstverlening’
‘Conflicthantering 1
‘ hoe hou ik de regie?
‘Conflicthantering 2’ ‘waar ligt mijn grens en hoe bewaak ik deze?
‘1 op 1 training/coaching’
eigen kracht

2017 – 2021vof  ‘Eigen Regie Compagnie’  samenwerkingsverband tussen YLP en Zebraontwikkeling .
creatieve werkplaats voor workshops en werkvormen voor eigen regie.
omgaan met verandering en verlies


referentie:

Yvonne,

Bedankt voor vandaag.
In mijn geval speciaal voor het door pakken vanmiddag, terwijl ik zei dat ik alles even wilde laten bezinken en dat je toch meteen actie hebt ondernomen.
Zonder je actie, had ik zelf niet door gepakt en was ik blijven zitten, met alle consequenties van dien.( het is wel mijn eigen verantwoordelijkheid, maar sommige zaken kun je niet altijd uitleggen/verwoorden, dan zeg je niets en ga je op de oude voet door).

Dit getuigt van grote betrokkenheid van de opdracht die je hebt meegekregen.
Petje af.

TvdS